Gwastraff Gardd - Calendr Casglu

Oherwydd problem dechnegol, mae ein gwiriad cod post yn dangos y diwrnod casglu anghywir i rai cwsmeriaid. Rydym yn gweithio’n galed i ddatrys hyn cyn gynted â phosibl.

Gallwch wirio eich diwrnod casglu ar eich calendr ailgylchu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – bydd eich diwrnod casglu yr un diwrnod â’r tic piws. Ar galendr ar-lein y Cyngor, bydd eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu ar yr un diwrnod y mae eich bagiau pinc a phiws yn cael eu casglu fel arfer. https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Check-my-collection-day.aspx

Garden Waste Collections - Collection Calendar

Because of a technical issue, our postcode lookup is showing some customers the wrong collection day. We’re working to get this fixed as soon as possible.

You can double-check your day on your Conwy County Borough Council recycling calendar - your collection will be on the same day as the purple tick. On the Council’s online calendar, your garden waste will be collected on the same day that pink and purple bags are usually collected. https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Recycling-and-Waste/Check-my-collection-day.aspx