Casgliadau’r Nadolig
Ni fyddwn yn casglu gwastraff gardd ar y dyddiadau canlynol: dydd Llun, 25 Rhagfyr, dydd Mawrth 26 Rhagfyr a dydd Llun, 1 Ionawr. Rydym wedi trefnu’r amserlen ganlynol ar gyfer casgliadau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Cofiwch roi eich bin allan erbyn 7am ar y diwrnod priodol.

Wythnos y Nadolig

Dyddiad Casglu Arferol  Byddwn yn casglu 
Dydd Llun, 25 Rhagfyr  Dydd Sadwrn, 23 Rhagfyr 
Dydd Mawrth, 26 Rhagfyr Dydd Mercher, 27 Rhagfyr 
Dydd Mercher, 27 Rhagfyr  Dydd Iau, 28 Rhagfyr 
Dydd Iau, 28 Rhagfyr  Dydd Gwener, 29 Rhagfyr 
Dydd Gwener, 29 Rhagfyr  Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr 

Wythnos y Flwyddyn Newydd

Dyddiad Casglu Arferol  Byddwn yn casglu 
Dydd Llun, 1 Ionawr  Dydd Mawrth, 2 Ionawr 
Dydd Mawrth, 2 Ionawr  Dydd Mercher, 3 Ionawr 
Dydd Mercher, 3 Ionawr  Dydd Iau, 4 Ionawr 
Dydd Iau, 4 Ionawr  Dydd Gwener, 5 Ionawr
Dydd Gwener, 5 Ionawr  Dydd Sadwrn, 6 Ionawr 

Coed Nadolig
Fel rhan o’r tanysgrifiad gwastraff gardd, rydym yn casglu coed Nadolig (nid rhai artiffisial) drwy gydol mis Ionawr. Byddwn yn casglu coed ar yr un pryd â’r gwastraff gardd ar eich diwrnod casglu gwastraff gardd arferol. Os gwelwch yn dda, a fyddech cystal â thorri’r coed yn ddarnau llai na metr o hyd a’u