Hysbysu problemau

Os na chasglwyd eich gwastraff gardd, eich bin(iau) wedi’I difrodi neu os oes gennych unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud a’r gwasanaeth, rhowch wybod amdano yma.

Dylech chi reportio casgliadau na chasglwyd dim ond os:

  • Rhoddwyd eich bin(iau) allan I’w casglu cyn 7yb.
  • Mae bellach ar ôl 3yh ar ddiwrnod eich casgliad
  • Ni does unrhyw faterion mynediad are eich stryd.
  • Nid ydy’r criw casglu wedi dweud wrthych fod problem gyda’ch bin na’i gynnwys.
Hysbysu problemau
Mae angen y maes ffurflen hwn
Mae angen y maes ffurflen hwn
Mae angen y maes ffurflen hwn
Mae angen y maes ffurflen hwn
Mae angen y maes ffurflen hwn
Mae angen y maes ffurflen hwn
Mae angen y maes ffurflen hwn