Pethau y gellir eu hailgylchu
Pethau y gellir eu hailgylchu

 • Gwair, dail a chwyn
 • Blodau a phlanhigion
 • Toriadau gwrychoedd
 • Brigau a changhennau bychain
 • Toriadau llwyni
 • Rhisgl

Nid ydym yn casglu

 • Pridd
 • Rwbel
 • Canghennau mawrBagiau compost, potiau a sbwriel arall
 • Gwastraff anifeiliaid
 • Chwyn ymledol megis Llysiau'r Dial neu Efwr Enfawr na ellir eu compostio yn ôl y gyfraith.